Acasa

 BANNER 2017

Zilele Porţilor Deschise la Muzeul Civilizaţiei Gumelniţa
SUSTENABILITATE PROIECT:
“Promovarea potenţialului turistic al municipiului Olteniţa prin activităţi de marketing specifice şi punerea în valoare a culturii Gumelniţa".

U.A.T. Olteniţa organizează în luna martie a.c., evenimentul "ZILELE PORŢILOR DESCHISE LA MUZEUL CIVILIZAŢIEI GUMELNIŢA", eveniment care se derulează în cadrul acţiunii de sustenabilitate a proiectului:"Promovarea potenţialului turistic al municipiului Olteniţa prin activităţi de marketing specifice şi punerea în valoare a culturii Gumelniţa", cod SMIS 17830.
Acest proiect a fost implementat în perioada martie 2011- aprilie 2012 de către Consiliul Local al municipiului Olteniţa în calitate de beneficiar al finanţării nerambursabile, şi a avut ca obiectiv general, realizarea unui ansamblu de activităţi de promovare şi marketing al potenţialului turistic al Municipiului Olteniţa, precum şi punerea în valoare a culturii Gumelniţa.
Proiectul derulat de autorităţile locale în cadrul Programului Operaţional Regional, Axa prioritară 5, D.M.I. 5.3, scoate în evidenţă şi pune în valoare istoria şi patrimoniul cultural local, acesta fiind motivul principal de a îndemna turiştii de pretutindeni să viziteze zona şi să se bucure de atracţiile turistice ale acesteia.
Activitatea de sustenabilitate de anul acesta are ca temă "Cultura Gumelniţa" şi va avea loc la sediul Muzeului "Civilizaţiei Gumelniţa", sub forma unor întâlniri cu vizitatori, elevi, cadre didactice, etc., care doresc să viziteze şi să cunoască obiectele specifice acestei vechi culturi.
"Zilele Porţilor Deschise la Muzeul Civilizaţiei Gumelniţa" se vor derula în perioada 22.03.2017 - 24.03.2017.
Popularizarea evenimentului de mai sus va fi realizată prin montarea de bannere şi afişe amplasate la muzeu, primărie, diverse locaţii, cât şi prin diseminarea de alte materiale de promovare dedicate acestuia.


COMISIE SUSTENABILITATE PROIECT


Preşedinte: - Piţoi Ion
Membri: - Păun Roxana
- Zavalaş Liviu

 

 

 

R O M Â N I A
J U D E Ţ U L C Ă L Ă R A Ş I
P R I M Ă R I A M U N I C I P I U L U I O L T E N I Ţ A


_____________________________________________________________________________
B-dul Republicii nr. 40, Judeţul Călăraşi, tel.: 0242/515182; 515770; 515169, fax: 0242/515087;
E-mail : Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

 

Oltenița: Zilele Porților Deschise la Muzeul Civilizației Gumelnița

Expoziții și Evenimente

 

Contact

Adresa: Muzeul Civilizației Gumelnița, str. Argeșului nr. 101, 915400 Oltenița, jud. Călărași, România.
Telefon/fax: 0242.511.174

E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

fbMuzeul Civilizației Gumelnița pe Facebook

Program și acces

Programul de vizitare al muzeului pentru localuri ( Str. Argeșului nr. 6A și Str. Argeșului nr. 101) 

• Luni – închis pentru vizitare/lucru cu publicul;

• Marți – Vineri între orele 08:00 – 16:00;

• Sâmbătă între orele 09:00 – 17:00.

• Duminică – închis

AFCN