Expos and Events

Archaeoscience summer school v.3

Platforma ArchaeoScience#RO din cadrul Institutului de Cercetări al Universităţii Bucureşti (ICUB), în colaborare cu Muzeul Municipiului Bucureşti, Muzeul Dunării de Jos Călăraşi, Muzeul Civilizaţiei Gumelniţa Olteniţa şi Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan" al Academiei Române, are deosebita plăcere de a anunţă lansarea seriei de evenimente "ArchaeoSciences Summer Schools".

Aceasta reprezintă o inţiativă nouă, dedicată studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor, cu scopul realizării unor cursuri introductive legate de trendurile actuale din cercetarea interdisciplinară a trecutului, prin prisma metodelor specifice domeniului ArchaeoSciences.

Primul eveniment din seria "ArchaeoSciences Summer Schools" este intitulat "Introduction in Bioarchaeology. Zooarchaeology & Archaeobotany" şi va avea loc la Sultana, jud. Călăraşi (România), în perioada 22 - 26 iulie 2019.

Evenimentul îşi propune să reprezinte o introducere în domeniul bioarheologiei, mai precis în direcţiile de studiu ale carpologiei, palinologiei, zooarheologiei, malacologiei şi arheoihtiologiei. Acesta se va realiza cu sprijinul invitaţiilor noştrii: Dr. Diana Hanganu (Platforma ArchaeoScience#RO, ICUB), Dr. Valentin Radu (Muzeul Naţional de Istorie a Romîniei), Mihaela Golea şi Dr. Adrian Bălăşescu (Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan").

Această şcoală de vară este dedicată studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor de la Universitatea din Bucureşti (România), Paris 1 - Panthéon-Sorbonne University (Franţa) şi University South Florida (USA), prezenţi la săpăturile arheologice din situl Sultana - Malu Roşu.

Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să consultaţi programul evenimentului.Echipa ArchaeoScience#RO


The ArchaeoScience#RO Platform

The Research Institute of the University of Bucharest (ICUB)

 

Program

Introduction in Bioarchaeology

Zooarchaeology & Archaeobotany

 

ArchaeoSciences Summer School, 22-26 July 2019

Sultana, Romania

 

 

Monday 22 July 2019:

 

Lecture & Workshop: Carpology

Mihaela Golea (‘Vasile Parvan’ Institute of Archaeology, Bucharest, Romania)

 

Tuesday 23 July 2019:

 

Lecture & Workshop: Palynology

Diana Hanganu (ArchaeoScience#RO Platform, ICUB, Bucharest, Romania)

 

Wednesday 24 July 2019:

 

Lecture & Workshop: Zooarcheology of Mammals

Adrian Balasescu (‘Vasile Parvan’ Institute of Archaeology, Bucharest, Romania)

 

Thursday 25 July 2019:

 

Lecture & Workshop: Malacology & Archaeoichthyology

Valentin Radu (National History Museum of Romania, Bucharest, Romania)

 

Friday 26 July 2019:

 

Final Talks & Discussions

All Guest Speakers

 

Expos and Events

Fotografii de la evenimente

Contact

Addresss: The Gumelnita Civilization Museum, Argeșului street no. 101, 915400 Oltenița, Călărași County, Romania.
Phone/fax: 0242.511.174

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

fbMuzeul Civilizației Gumelnița pe Facebook

Program and access

The Museum of Gumelnița Culture

Program: Monday-Friday 8 a.m. - 16 p.m.

Entrance fee: General entrance: 2 lei;
Discounted tickets (for seniors, students and children): 1 leu.

Photographed items: - Individuals 20 lei - Corporations 100 lei.
Guide for groups 1-10 people 10 lei, more then 10 people 20 lei.

AFCN