Expos and Events

 BANNER 2017

Zilele Porţilor Deschise la Muzeul Civilizaţiei Gumelniţa
SUSTENABILITATE PROIECT:
“Promovarea potenţialului turistic al municipiului Olteniţa prin activităţi de marketing specifice şi punerea în valoare a culturii Gumelniţa".

U.A.T. Olteniţa organizează în luna martie a.c., evenimentul "ZILELE PORŢILOR DESCHISE LA MUZEUL CIVILIZAŢIEI GUMELNIŢA", eveniment care se derulează în cadrul acţiunii de sustenabilitate a proiectului:"Promovarea potenţialului turistic al municipiului Olteniţa prin activităţi de marketing specifice şi punerea în valoare a culturii Gumelniţa", cod SMIS 17830.
Acest proiect a fost implementat în perioada martie 2011- aprilie 2012 de către Consiliul Local al municipiului Olteniţa în calitate de beneficiar al finanţării nerambursabile, şi a avut ca obiectiv general, realizarea unui ansamblu de activităţi de promovare şi marketing al potenţialului turistic al Municipiului Olteniţa, precum şi punerea în valoare a culturii Gumelniţa.
Proiectul derulat de autorităţile locale în cadrul Programului Operaţional Regional, Axa prioritară 5, D.M.I. 5.3, scoate în evidenţă şi pune în valoare istoria şi patrimoniul cultural local, acesta fiind motivul principal de a îndemna turiştii de pretutindeni să viziteze zona şi să se bucure de atracţiile turistice ale acesteia.
Activitatea de sustenabilitate de anul acesta are ca temă "Cultura Gumelniţa" şi va avea loc la sediul Muzeului "Civilizaţiei Gumelniţa", sub forma unor întâlniri cu vizitatori, elevi, cadre didactice, etc., care doresc să viziteze şi să cunoască obiectele specifice acestei vechi culturi.
"Zilele Porţilor Deschise la Muzeul Civilizaţiei Gumelniţa" se vor derula în perioada 22.03.2017 - 24.03.2017.
Popularizarea evenimentului de mai sus va fi realizată prin montarea de bannere şi afişe amplasate la muzeu, primărie, diverse locaţii, cât şi prin diseminarea de alte materiale de promovare dedicate acestuia.


COMISIE SUSTENABILITATE PROIECT


Preşedinte: - Piţoi Ion
Membri: - Păun Roxana
- Zavalaş Liviu

 

 

 

R O M Â N I A
J U D E Ţ U L C Ă L Ă R A Ş I
P R I M Ă R I A M U N I C I P I U L U I O L T E N I Ţ A


_____________________________________________________________________________
B-dul Republicii nr. 40, Judeţul Călăraşi, tel.: 0242/515182; 515770; 515169, fax: 0242/515087;
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Oltenița: Zilele Porților Deschise la Muzeul Civilizației Gumelnița

Expos and Events

Fotografii de la evenimente

Contact

Addresss: The Gumelnita Civilization Museum, Argeșului street no. 101, 915400 Oltenița, Călărași County, Romania.
Phone/fax: 0242.511.174

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

fbMuzeul Civilizației Gumelnița pe Facebook

Program and access

The Museum of Gumelnița Culture

Program: Monday-Friday 8 a.m. - 16 p.m.

Entrance fee: General entrance: 2 lei;
Discounted tickets (for seniors, students and children): 1 leu.

Photographed items: - Individuals 20 lei - Corporations 100 lei.
Guide for groups 1-10 people 10 lei, more then 10 people 20 lei.

AFCN