Alexandru Sahia’s Memorial House

The museum is located in the parental home of the writer Alexandru Sahia (1908 - 1937), residential realestate until 1963, when it was sold to the Museum of Civilization Gumelniţa by the writer’s brother for the purpose of establishing the memorial house. The decision for financing the museum was taken in 1965. The house was reopened to the public in 2002 after it was closed for renovations that lasted many years.

The four rooms are reconstructed representative moments for the intellectual rural life in the first decades of the twentieth century: furniture, towels, folk pottery, kitchen and pantry in the area of household tools, objects that represent the special ethnographic value. The exhibits also has newspapers and magazines from where the writer worked, documents and photos depicting his life.

After graduating from primary school in his hometown, Alexandru Stănescu was enrolled in 1920 at the Military High School "Dimitrie Sturdza" in Craiova. In 1926, the student Alexandru Sahia debuted literary sketch "Sculptorul Boamba" published in the "Şoimii" edited by the Military High School "Mihai Viteazul" in Târgu-Mureş, where he was registered under the name of Alexander G. Stănescu. At "Şoimii", signed with the pseudonym Al Sahia. Mânăstireanu, named after his village Mânăstirea, Ilfov County. Misfit soldierly life, he left the Military School in 1927 and in 1928 gave the baccalaureate. He enrolled in the law school of the University of Bucharest.

Unable to adapt in the university lifetoo, in 1929 entered the monastic life and became a monk at the Monastery of Cernica. Less than a year past and he retired from the monastery. Between 1931 and 1937 - the year of death - Sahia was a known journalist. He published in newspapers and magazines of the time: Rampa, Făclia, Dimineaţa, Azi, Cuvântul Liber, Adevărul and Era Nouă. In 1932 he founded two ephemeral publications, "Bluze albastre" and "Veac Nou". He writes reports and after a visit to the USSR in 1935, he praises the soviet achievements. He’s really appreciated by the Soviets, because they need to present a positive image of the Soviet Union in the Western world. From him we have today "U.R.S.S. azi," one of the few books of Romanian writers about the USSR.

A year before his death Sahia joined the Romanian Communist Party (PCR). He died at the age of 29 as a result of untreated tuberculosis. In 1946, after taking political power in Romania, PCR turned him into a hero of the working class. He died of tuberculosis that has allowed officials biographers to write that he was the son of poor peasants. It was actually the son of a wealthy farmer, who became a liberal mayor in his town.

  Alexandru Sahia’s Memorial House in http://ghidulmuzeelor.cimec.ro

 

Alexandru Sahia - publicist şi scriitor

Date biografice
Alexandru Sahia, cu numele său iniţial Alexandru Stănescu s-a născut în comuna Mânăstirea din fostul judeţ Ilfov la 11 octombrie 1908, fiind al fiu al unui ţăran înstărit. Copilăria, până la 12 ani şi-a petrecut-o în satul natal. După ce a absolvit clasele primare urmate în localitatea natală, în anul 1920 Alexandru Stănescu a fost înscris de tatăl său la Liceul Militar "Dimitrie Sturdza" din Craiova.
În 1926, elevul Alexandru Sahia a debutat literar cu schiţa "Sculptorul Boamba", publicată în revista "Şoimii", editată de Liceul Militar "Mihai Viteazul" din Târgu-Mureş.
Inadaptat vieţii cazone, în 1927 a părăsit Liceul Militar, iar în anul 1928 şi-a dat bacalaureatul.
S-a înscris la Facultatea de drept din cadrul Universităţii Bucureşti. Nu s-a putut adapta nici la viaţa universitară, astfel că în anul 1929 a intrat în viaţa monahală, devenind călugăr la Mănăstirea Cernica.
La mai puţin de un an de la intrarea la mănăstire s-a retras şi din mănăstire.
Începând din 1931 şi până în 1937 - anul decesului - Sahia a fost gazetar publicând în cunoscute ziare şi reviste de orientare democratică ale vremii: Rampa, Facla, Adevărul, Dimineaţa, Azi, Cuvântul liber, Era nouă şi altele. A înfiinţat, în 1932, revistele Veac nou şi Bluze albastre. În anul 1935, după o călătorie de tei luni în toamna anului 1934 în Uniunea Sovietică, a scris volumul de reportaje U.R.S.S. azi. In felul acesta la el ne rămâne opera "URSS azi", una din puţinele cărţi scrise de scriitori români despre URSS.
A murit la numai 29 de ani ca urmare a unei tuberculoze netratate.
În 1946, după preluarea puterii politice în România, PCR l-a transformat în erou al clasei muncitoare. Faptul că a murit de tuberculoză le-a permis biografilor oficiali să scrie că se trage din ţărani săraci. De fapt era fiul unui ţăran înstărit, iar tatăl său, Gheorghe Stănescu, a fost ales timp de 30 de ani primar al comunei Mânăstirea pe Listele Partidului Naţional Liberal.
Activitatea literară
În lucrarea sa URSS azi, scrisă în stilul unui jurnal de călătorii, scriitorul prezintă într-o lumină pozitivă realizările sovietice ca: metroul din Moscova, monumentele arhitectonice, viaţa de familie sănătoasă din lumea sovietică, nefiind deziluzionat şi dezamăgit, ca Panait Istrati, după o vizită similară în Uniunea Sovietică.
Citate din Alexandru Sahia: "Cele citite prin ziare şi mai ales discuţiile avute cu prietenii din ţară - asupra faptului că bolşevicii nu-ţi arată decât ceea ce vor - m-au ţinut treaz tot timpul şi am refuzat ghidul sovietic, deşi poate uneori mi-ar fi fost de folos"; sau despre catedrala Sfântul Vasile, din timpul lui Ivan cel Groaznic. “Îţi face impresia unei fete bătrâne, pe care dansul lumii noi a prins-o la mijloc, într-un joc de care ea însă e străină cu totul". Volumul a apărut într-o prima ediţie in 1935, la editura Ramuri din Craiova. Autorul însuşi s-a preocupat îndeaproape de apariţia ei.
În nuvelele sale Întoarcerea tatii din război, Pe cîmpia de sînge a Mărăşeştilor, Uzina vie, Revolta din port, Ploaia de iunie, Şomaj fără rasă, Execuţia din primăvară, autorul condamnă războiul, descrie viaţa socială, lupta dintre clasele sociale, prezentând într-o lumină favorabilă mişcarea revoluţionară.
Opera
Cărţi
U.R.S.S. azi
Huliganii lui Dumnezeu (neterminată)
Nuvele şi schiţe
Fapt divers în port
Isus în mânăstire
Ouăle şi patriarhul
Moartea definită
Uzina vie
Revolta din port
Ava cu tava
Execuţia din primăvară
Moartea tânărului cu termen redus
Moartea înghiţitorului de săbii
Întoarcerea tatei din război
În câmpia de sânge a Mărăşeştilor
Primăvara 1935
Ploaia din iunie
Şomaj fără rasă
Articole şi reportaje
În noapte
Banalităţi exasperante
Literatura şomerilor
Mirarea din Ierusalimul cel sfânt
Revistele şi toamna
Prietenia Iosif-Gârleanu
Renegat
Bluze albastre
Salariile
Conversiunea datoriilor agricolae
Şomajul
Inundaţiile
Congresul antirăzboinic
Ghilotina
Lucrătorii ceferişti sunt nemulţumiţi de răspunsul d-lui ministru al Comnunicaţiilor
Tragica soartă a muncitorilor din porturi
... Şi noi am fost elevi
Accidentaţii Casei centrale nu sunt ajutaţi
Situaţia celor câteva mii de muncitori ceferişi şomeri
Barbarie
Este necesară o grabnică anchetă la Doftana
Henri Barbusse
Pentru eliberarea maselor
Situaţia femeii muncitoare
Crăciunul negru
Doftana
Moartea pictorului Nicolae Cristea (cuvântare rostită la înmormm’ntarea pictorului)
Front unic - front popular
Tatar-Bunar
Puşkin
Tineretul german
Scrieri alese, Editura Scrisul Românesc, 1988
In memoriam
• Emil Vasilescu: Alexandru Sahia, interpretat de... Editura Eminescu, Bucureşti

"Alexandru Sahia" Memorial House
Adress: Călăraşi County, MĂNĂSTIREA Village, postal code 917170
Phone: 0242.511.174, Fax 0242.511.174
Access: County Road 303 Mănăstirea-Valea Argovei, near the Town Hall
Program: For visits please contact the Museum of Gumelnita Civilization Staff
Profile: Memorial – History of literature

6922503_01
6922503_02
6922503_03
6922503_05
6922503_06
6922503_07
6922503_08
6922503_10
6922503_12
6922503_15
6922503_16

Contact

Addresss: The Gumelnita Civilization Museum, Argeșului street no. 101, 915400 Oltenița, Călărași County, Romania.
Phone/fax: 0242.511.174

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

fbMuzeul Civilizației Gumelnița pe Facebook

Program and access

The Museum of Gumelnița Culture

Program: Monday-Friday 8 a.m. - 16 p.m.

Entrance fee: General entrance: 2 lei;
Discounted tickets (for seniors, students and children): 1 leu.

Photographed items: - Individuals 20 lei - Corporations 100 lei.
Guide for groups 1-10 people 10 lei, more then 10 people 20 lei.

AFCN